İstanbul Medeniyet Hukuk Dergisi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ 

İstanbul Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Talat CANBOLAT 

Marmara Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Mustafa AVCI 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER

Selçuk Üniversitesi

Konya

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ankara 

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul