İstanbul Medeniyet Hukuk Dergisi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman Eren

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. A. Can Tuncay

Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Deynekli

Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Tuğ

Hacı Bayram Veli Üniversitesi E.

Prof. Dr. A. Hamdi Topal

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Koç

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ

Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Güzel

Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Nazım Sözer

Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Paslı

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. A. Nizamettin Aktay

Antalya Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Arslan Kaya

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Aydın Başbuğ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Aydın Gülan

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Döner

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Celal Erbay

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Baygın

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Cemil Kaya

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet Yavuz

İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. C. İlhan Günay

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Emre Esen

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. E. Murat Engin

Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan Akyiğit

MEF Üniversitesi

Prof. Dr. Fevzi Demir

Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Fevzi Şahlanan

İstanbul Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat Bayram

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun Nomer Ertan

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Hakeri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi E.

Prof. Dr. Halil Akkanat

Türk Alman Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Kalabalık

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu

Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hacak

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Tunç

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Prof. Dr. H. İbrahim Sarıoğlu

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. H. Nuri Yaşar

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Kaya

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Özbay

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Subaşı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Kayar

İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir Arıcı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Levent Akın

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Kabakçı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Koca

İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. M. Akif Aydın

İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. M. Erdem Özdemir Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. M. Deniz Yener

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akman

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar

Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. M. Fatih Uşan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. M. Nusret Bedük

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. M. Zeki Aydın

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Melikşah Yasin

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Balcı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Doğan

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Yavaş

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Alp

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. M. Fadıl Yıldırım

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Koçak

İstanbul Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. N. Binnur Tulukcu

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Necla Akdağ Güney

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat Bulut

İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Nur Kaman

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Anayurt

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özkan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Rauf Karasu

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Çağlayan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Refik Korkusuz

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Sabahattin Yürekli

Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Saim Ocak

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu

İstanbul Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Sururi Aktaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Başterzi

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Şafak Narbay

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin Akıncı

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Tankut Centel

Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Turan Yıldırım

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Gezder

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu

Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Vahit Doğan

İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Atar

İbn Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan

İbn Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. Yücel Oğurlu

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Zekeriyya Arı

Bursa Uludağ Üniversitesi