İstanbul Medeniyet Hukuk Dergisi

Kapsam

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde, hukuk ve/veya hukuk ile ilişki kuran bilimsel disiplinler alanlarında, özgün akademik çalışmalara yaslanan, teorik veya uygulamalı, makaleler yayımlanmaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde;

(i) Hukuk kuramını genişleten ve hukukî uygulamaların teorik zeminini besleyen;

(ii) gerek akademik gerekse bir erk olarak yargının usûllerini (metodoloji) tahlil ve gerektiğinde teşrih edici;

(iii) özel ya da kamusal bağlamda topluma geniş çaplı etki eden hukuksal tefekkürün, fiillerin, süreçlerin, simgelerin vb. mevcudiyetini irdeleyen;

(iv) başta hukukî olmak üzere ele alınan konuyu sosyolojik, siyasal, psikolojik, felsefî, ahlâkî, coğrafî, tarihsel yanlarıyla da tahlil edebilecek metinlere yer verilmektedir.

Bu kapsamda, özellikle, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, medeni usul hukuku, icra ve iflas hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, anayasa hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, genel kamu hukuku, uluslararası hukuk alanlarına öncelik tanınmaktadır.