İstanbul Medeniyet Hukuk Dergisi

Hakkımızda

DERGİMİZ HAKKINDA

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMHFD), Mart ve Eylül aylarında yılda iki kere yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yazılmış olan eserler hakem denetiminden geçerek yayımlanmaktadır.

DERGİMİZİN TARİHÇESİ

Dergimiz, Temmuz 2016 -Temmuz 2019 tarihleri arasında Medeniyet Law Review (MLR) adıyla ve ISSN-2458-7958 numarası ile yayımlanmıştır. Ocak 2020 sayısından itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMHFD) adını, Mart 2021 sayısından itibaren ise ISSN-2757-7082 numarasını kullanmaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yayın Sahibi:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına

Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR

Yayımcının Adı:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Basımcının Adı:

Renk Matbaası

Yönetim Yeri:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atalar Mh. Şehit Hakan Kurban Cd. No:44, 34865 Kartal/İstanbul

Medeniyet Law Review

Publisher:

On behalf of Istanbul Medeniyet University Faculty of Law

Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN

Responsible Manager:

Asst. Prof. Dr. Dilek AYDEMİR

Name of Publishing Company:

Istanbul Medeniyet University

Faculty of Law

Printed by:

Renk Matbaası

Place of Management:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atalar Mh. Şehit Hakan Kurban Cd. No:44, 34865 Kartal/İstanbul