İstanbul Medeniyet Hukuk Dergisi

Cilt 5 Sayı 9

1. HUKUK EĞİTİMİNİ YENİDEN TASARLAMAK/ BİR HUKUK EĞİTİM REFORMU ÖNERİSİ

Sayfalar 1-64

♦ Ramazan ARITÜRK

2. BİRLEŞMEDE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DOLAYI ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUĞU

Sayfalar 65-78

♦ Aslıhan KAYIK AYDINALP

3. İŞÇİNİN KİŞİSEL İNTERNET KULLANIMININ İŞ İLİŞKİSİ VE İŞVERENİN KİŞİLİK HAKLARINA ETKİSİ

Sayfalar 79-106

♦ Atanur KARAAHMETOĞLU

4. CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞUNUN “İMKÂNSIZLIK” HALİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Sayfalar 107-125

♦ Erkam Haşim BULUT

5. KÜRESEL COVİD-19 SALGINI’NIN TÜRK BİREYSEL İŞ HUKUKUNA ETKİSİ

Sayfalar 127-194

♦ İbrahim SUBAŞI

6. NOTION OF PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS; THEORETICAL FRAMEWORK

Sayfalar 195-219

♦ Meltem KARATEPE KAYA

7. KAZA SİGORTALARI

Sayfalar 221-245

♦ Şaban KAYIN, Özcan GÜNERGÖK

8. BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ ÇAPRAZ TEMERRÜT KAYITLARI

Sayfalar 247-280

♦ Şerafettin EKİCİ